ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.01)

ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.02)
March 30, 2020
ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิต พร้อมห้องน้ำ (NO.OT.01.53)
March 29, 2020
รายละเอียด
  • ตู้คอนเทนเอร์ขนาด 20″ ฟุต
  • ตู้ออฟฟิต + เครื่องปรับอากาศ
  • ตู้สีเขียว
  • ค่าเช่า 5000 บาทต่อเดือน