ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิต พร้อมห้องน้ำ (NO.OT.01.52)

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิต พร้อมห้องน้ำ (NO.OT.01.53)
March 29, 2020
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.69)
March 29, 2020
รายละเอียด
  • ตู้คอนเทนเอร์ขนาด 20″ ฟุต
  • ตู้ออฟฟิต + เครื่องปรับอากาศ + ห้องน้ำ
  • ตู้สีแดง
  • ค่าเช่า 7,000 บาทต่อเดือน