ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.59)

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.68)
March 29, 2020
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.57)
March 28, 2020
รายละเอียด
  • ตู้คอนเทนเอร์ขนาด 20″ ฟุต
  • ตู้สีแดง
  • ตู้เก็บของ หรือ เก็บสินค้า
  • ค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน