ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.35)

ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.36)
March 30, 2020
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.33)
March 30, 2020
รายละเอียด
  • ตู้คอนเทนเอร์ขนาด 20″ ฟุต
  • ตู้ออฟฟิต + เครื่องปรับอากาศ
  • ตู้สีฟ้า
  • ค่าเช่า 5000 บาทต่อเดือน