ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.30)

ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.31)
March 30, 2020
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (NO.O.01.29)
March 30, 2020
รายละเอียด
  • ตู้คอนเทนเอร์ขนาด 20″ ฟุต
  • ตู้ออฟฟิต + เครื่องปรับอากาศ
  • ตู้สีดำด้าน
  • ค่าเช่า 6000 บาทต่อเดือน