ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.68)

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.69)
March 29, 2020
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (NO.OB.01.59)
March 29, 2020
รายละเอียด
  • ตู้คอนเทนเอร์ขนาด 20″ ฟุต
  • ตู้แดง
  • ตู้เก็บของ หรือ เก็บสินค้า
  • ค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน